Walne Zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów w Żorach zawiadamia, że w dniu 24 marca 2020 roku o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia.

Miejsce Zebrania: siedziba Klubu, Żory, Oś. Sikorskiego 52 lok. 2

 1. Otwarcie Walnego Zebrania (godz. 17:00 – pierwszy termin; godz. 17:30 – drugi termin)
 2. Ustalenie ważności zebrania
 3. Ustalenie trybu głosowania i podejmowania uchwał
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Zatwierdzenie programu zebrania
 8. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu w 2019r.
 9. Sprawozdanie finansowe
 10. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 11. Zatwierdzenie bilansu
 12. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi SMK Żory
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
 14. Uchwała o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2019 rok
 15. Uchwała o przeznaczeniu zysku za rok 2019
 16. Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMK Żory
 17. Propozycje wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia
 18. Dyskusja nad wnioskami
 19. Zakończenie Zebrania