Walne Zebranie Członków SMK w Żorach

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów w Żorach pragnie poinformować, iż w dniu 22 lutego 2017 roku o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków SMK Żory.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia SMK Żory

Miejsce Zebrania: siedziba Klubu, Żory, Oś. Sikorskiego 52 lok. 2

Program Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania (godz. 17.00 – pierwszy termin; godz. 17.30 – drugi termin)

2.  Ustalenie ważności zebrania

3.  Ustalenie trybu głosowania i podejmowania uchwał

4.  Wybór Przewodniczącego Zebrania

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.  Wybór Komisji Wnioskowej

7.  Zatwierdzenie programu zebrania

8.  Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu w 2016r.

9 . Sprawozdanie finansowe

10. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

11. Zatwierdzenie bilansu

12. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi SMK Żory

13. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.

14. Uchwała o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2016 rok

15. Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMK Żory

16. Propozycje wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia

17. Dyskusja nad wnioskami

18. Zakończenie Zebrania

Z poważaniem
Zarząd SMK Żory