Walne zebranie członków klubu

Walne zebranie członków klubu

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów w Żorach zawiadamia, że w dniu 23 marca 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zebranie członków klubu.

Miejsce Zebrania: Salka Konferencyjna, Chata Staropolska, Mszana ul. Wodzisławska 39.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania (godz. 17:00 – pierwszy termin; godz. 17:30 – drugi termin)
 2. Ustalenie ważności zebrania
 3. Ustalenie trybu głosowania i podejmowania uchwał
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Zatwierdzenie programu zebrania
 8. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu w 2021r.
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2021
 10. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
 11. Zatwierdzenie bilansu
 12. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi SMK Żory
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
 14. Uchwała o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2021 rok
 15. Uchwała o przeznaczeniu zysku za rok 2021
 16. Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMK Żory
 17. Propozycje wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia
 18. Dyskusja nad wnioskami
 19. Zakończenie Zebrania