Odwołanie Walnego Zebrania

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MZ o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz poważnym niebezpieczeństwem szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV2 stwierdzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325), o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1239), na podstawie §21 ust. 1 lit. f) Zarząd SMK Żory podjął uchwałę o odwołaniu wyznaczonego na dzień 24 marca 2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że  korespondencja listowna zostaje wstrzymana na okres 14 dni.

O zmianach będziemy informować wraz z rozwojem sytuacji.