Elektroniczny formularz zgłaszania miotów

Szanowni Państwo,informujemy, że uruchomiony został elektroniczny formularz zgłaszania miotów.https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

Za jego pośrednictwem możemy zgłosić miot, którego rodzice są
zarejestrowani w bazie ksiąg
rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL… .
Hodowcy będący członkami klubu będą mogli korzystać z elektronicznych
zgłoszeń kart
miotu dokonując wyboru swojego klubu w formularzu karty miotu.Hodowca wypełnia kartę miotu
potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego
oraz numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany
został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać zmian
miejsc prefiksu/sufiksu *PL)

Po wypełnieniu dokumentu wszyscy w/w otrzymują maila z krótką
informacją o nowej karcie miotu oraz link do niej. Każda ze stron może
dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu, prośba, aby wszystkie
komentarze były opatrzone podpisem osoby dokonującej wpisu.

Kluby oraz Biuro mogą zaakceptować dokument lub go odrzucić (np. w
przypadku zalegania ze
składkami, braku opłaty, itp.)

Wprowadzona funkcjonalność pozwala na:
– szybkie, a tym samym sprawniejsze, generowanie dokumentów,
– wyeliminowanie problemów związanych ze słabą jakością skanów, bądź
nieczytelnych wydruków,
– mniej literówek,
– formularz przed wysłaniem, w sposób automatyczny, sprawdzi większość
typowych błędów
występujących w karcie miotu.

Uwaga!

W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu
przebiega zgodnie z dotychczas
obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć wniosek papierowy i załączyć
kopię rodowodu ojca.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwościami.

z pozdrowieniami

Zarząd SMK Żory