Deklaracja PIT-6

Deklaracja PIT-6

Przypominamy!
Do 20 stycznia każdego roku podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani złożyć urzędowi skarbowemu (właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika) deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku podatkowym.

Pozdrawiamy
Zarząd Klubu SMK Żory